Aktualności - ogłoszenia

Aktualności - ogłoszenia 19 kwietnia 2015 wyświetleń: 1883

IV Festiwal Talentów

IV Festiwal Talentów im. Jana Pawła II "Wypłyń na głębie" 2015

IV FESTIWAL TALENTÓW im. JANA PAWŁA II
„WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ”
DOLICE 2015

REGULAMIN KONKURSU

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Konkurs obejmuje twórczość Karola Wojtyły oraz twórczość dedykowaną Janowi Pawłowi II.

 1. Konkurs jest organizowany przez: Parafia Chrystusa Króla w Dolicach i Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach oraz Wójtem Gminy Dolice.
 2. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży pamięci o wielkim Papieżu Polaku oraz zamiłowania do Jego twórczości.
 3. W konkursie mogą brać udział: uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i dorośli.
 4. Konkurs obejmuje twórczość Karola Wojtyły i Jana Pawła II ora zutwory Jemy dedykowane.
 5. Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 6 minut.

II WARUNKI UCZESTNICTWA

Początek festiwalu 12.06.2015r. (piątek) rozpocznie się Mszą Świętą w kościele w Dolicach godzina 10.00. Następnie część konkursowa odbędzie się w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach od godziny 11.00.

 1. W festiwalu biorą udział soliści w czterech kategoriach wiekowych ( instytucję delegującą może reprezentować maksimum 2 uczestników w danej kategorii):
  - Kategoria I klasy 0-3 SP
  - Kategoria II klasy 4-6 SP
  - Kategoria III gimnazjum
  - Kategoria IV szkoły ponadgimnazjalne i dorośli
 2. Uczestnicy prezentują jeden utwór do słów Jana Pawła II, o Janie Pawle II albo nawiązujący do nauczania Jana Pawła II *
  Szczególnie pożądane będą utwory premierowe, autorskie o ciekawej harmonii i nowoczesnym charakterze. Będą one oddzielnie nagradzane.
 3. Uczestnicy przyjeżdżają z własnym akompaniamentem zarejestrowanym na mini dysku lub CD.
 4. Zgłoszenia do festiwalu przyjmowane będą na podstawie:
  • dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia (formularz organizatora),
  • oświadczenia instruktorów/opiekunów o zgodzie na wykorzystanie nagrań utworów zaprezentowanych przez uczestników podczas Festiwalu,
  • znajomość regulaminu potwierdzają opiekunowie uczestników lub pełnoletni uczestnicy, podpisując czytelnie karty zgłoszeń.
  • Kompletnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć organizatorom do dnia 6 czerwca 2015r., pod adresy: Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach- ul: Wiejska 4,73-115 Dolice, email: gcisip.dolice@wp.pl, tel: 913910173 lub Parafia Chrystusa Króla w Dolicach – ul: Kolejowa 2,73-115 Dolice, tel. 91 5640 251, email: parafia@dolice.info
 5. Uczestnik nie powtarza tego samego utworu śpiewanego w poprzednich edycjach.
 6. Laureat z poprzednich edycji festiwalu Grand Prix nie bierze udziału w konkursie.

* Treść utworu oparta na konkretnej homilii, przemówieniu. W karcie podajemy tekst źródłowy  np „Przemówienie do młodzieży na Westerplatte z dn.12.06.1987r.”

III JURY

 1. Komisja powołana przez organizatorów oceniać będzie wykonawców w 4 kategoriach wiekowych przyjmując następujące kryteria oceny:
  • warunki głosowe,
  • muzykalność,
  • interpretacja,
  • dykcja,
  • ogólny wyraz artystyczny,
  • jury może przyznać „grand prix” i dwie równorzędne nagrody albo brak nagrody w danej kategorii

IV PATRONACI

 1. Patronat honorowy:
  • Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga
  • Starosta Stargardzki
  • Wójt Gminy Dolice
 2. Patronat medialny:
  • Niedziela
  • Arka - telewizja Szczecin
  • Radio Plus
  • Dziennik Stargardzki
  • Radio Stargargard
  • Telawizja Kablowa E-CHO Choszczno

V KOŃCOWE INFORMACJI

 • przy odbiorze identyfikatorów wpłacamy 10zł od uczestnika,
 • organizatorzy przewidują dyplom uczestnictwa dla każdego i cenne nagrody,
 • każdy z uczestników i opiekunów ma zapewniony poczęstunek,
 • organizatorzy nie zwracają kosztu podróży,
 • istnieje możliwość noclegu dla osób. które przyjadą z bardzo daleka (powyżej 300km) prosimy o wcześniejszy kontakt,
 • zmiana repertuaru możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów,
 • każdy z uczestników i opiekunów powinien być ubezpieczony,
 • szczegółowy program festiwalu będzie umieszczony od 9 czerwca na stronie internetowej  www.centrumdolice.pl ; parafia.dolice.info,
 • do regulaminu i karty zgłoszeniowej dołączone są słowa i płytka z nagraniem piosenki finałowej naszego festiwalu. Uczestnicy na zakończenie razem śpiewają refren
 • hymn festiwalowy można pobrać na stronie internetowej GCISiP Dolice oraz Parafii Dolice
aktualizowano: 2015-06-15
Wszystkich rekordów:

Parafia pw. Chrystusa Króla
w Dolicach

ul. Kolejowa 2, 73-115 Dolice
Kancelaria czynna:
Poniedziałek, Środa i Sobota 1830 - 1900
Tel:+48 915701432
2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Fundusz
remontowo - budowlany:

Konto:
Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy
w Pyrzycach Oddział w Dolicach
57 9387 1026 2604 9403 2000 0010

CARITAS

Konto:
Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy
w Pyrzycach Oddział w Dolicach
80 9387 1026 2606 2864 2000 0020

 

Msze święte

Dolice Niedziela 800, 1100, 1800
Poniedziałek-Sobota 1800
Sądów Niedziela 1215
Czwartek 1700
Ziemomyśl Niedziela 930
Piątek 1700
Pomietów Niedziela 930
DPS Wtorek 900, Sobota 930

 

projektowanie stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne