Odbudowa wieży kościoła w Dolicach

Odbudowa wieży kościoła w Dolicach 9 kwietnia 2014 wyświetleń: 1409

Sprawozdanie - zamknięcie roku 2013

Historia zbiórki środków na remont wieży kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Dolicach.

W dniu 6 listopada 2011 roku powołano Komitet Organizacyjny Remontu Wieży Kościoła w Dolicach. Od miesiąca listopada 2011 roku rozpoczęto zbiórkę środków.

Wykaz zebranych środków od ludności i innych inicjatyw w poszczególnych latach oraz narastająco ulicami i miejscowościami.

lp

Miejscowości Ulice

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Razem

1

Ogrodowa

6 535,00

11 337,00

9 980,00

27 852,00

2

Wiejska

5 625,00

7 200,00

8 460,00

21 285,00

3

Pyrzycka

4 891,00

6 042,00

3 300,00

14 233,00

4

Wojska Polskiego

3 430,00

5 450,00

2 260,00

11 140,00

5

Kolejowa

3 940,00

3 550,00

1 470,00

8 960,00

6

Wiśniowa

2 020,00

2 260,00

2 100,00

6 380,00

7

Dworcowa

2 060,00

2 480,00

685,00

5 225,00

8

Kolonia Trójkąt

660,00

1 780,00

1 500,00

3 940,00

9

Pomietów

1 650,00

1 470,00

 

3 120,00

10

Mogielica

1 255,00

1 056,00

 

2 311,00

11

Komorowo

 

100,00

 

100,00

12

Krepcewo

 

50,00

 

50,00

13

Razem

32 066,00

42 775,00

29 755,00

104 596,00

14

Sponsoring Inicjatywy

 

10 552,52

16 363,48

26 916,00

15

Ogółem

32 066,00

53 327,52

46 118,48

131 512,00

Wykaz inicjatyw i zebranych środków wyszczególnionych latami.

Rok 2012
Z funduszu sołeckiego                  5 000,00
Ze sprzedaży monet                    5 200,00
Ze sprzedaży płytek z Papieżem        295,00
Dopisany % od środków w banku        57,52
Razem                                     10 552,52

Rok 2013
Sponsorzy                                  2 100,00
Piknik na Dni Dolic                        5 991,00
Darowizna ze mszy Dożynkowej      1 010,00
Ze sprzedaży płytek z Papieżem        520,00
Ze sprzedaży cegiełek                     120,00
Zbiórka przy cmentarzu                   680,00
Piknik odpustowy                         2 204,00
Sprzedaż kubków                         3 487,00
Wpłaciła udziały Radnej                    220,00
Dopisany % od środków w banku         31,48
Razem                                     16 363,48

Ogółem wpłaty i inicjatyw          26 916,00

Rozliczenie rozprowadzanych kubków
Wpływ za sprzedaży                     3 487,00
Koszt zakupu kubków                    2 767,50
Zysk                                             719,50

Sprawozdanie ze zbiórki środków stan na 30.11.2013 rok

Zebrane od mieszkańców             104 596,00
Zebrane od sponsorów                  26 916,00
Razem                                       131 512,00

Poniesione koszty
Projekt                                       33 935,75
Zakup kubków                               2 767,50
Prowizja bankowa                             599,94
Opłata skarbowa                                82,00
Razem                                         37 385,19

Stan środków                                    94 126,81


 
aktualizowano: 2014-04-10
Wszystkich rekordów:

Parafia pw. Chrystusa Króla
w Dolicach

ul. Kolejowa 2, 73-115 Dolice
Kancelaria czynna:
Poniedziałek, Środa i Sobota 1830 - 1900
Tel:+48 915701432
2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Fundusz
remontowo - budowlany:

Konto:
Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy
w Pyrzycach Oddział w Dolicach
57 9387 1026 2604 9403 2000 0010

CARITAS

Konto:
Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy
w Pyrzycach Oddział w Dolicach
80 9387 1026 2606 2864 2000 0020

 

Msze święte

Dolice Niedziela 800, 1100, 1800
Poniedziałek-Sobota 1800
Sądów Niedziela 1215
Czwartek 1700
Ziemomyśl Niedziela 930
Piątek 1700
Pomietów Niedziela 930
DPS Wtorek 900, Sobota 930

 

projektowanie stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne