Pomietów

Pomietów 14 grudnia 2013 wyświetleń: 1489

Ruiny kościoła w Pomietowie

Historia kościoła w Pomietowie
Opracował: Janusz Gajowniczek
(Wyrażam zgodę na publikowanie poniższego tekstu).

INFORMACJE O KOŚCIELE W POMIETOWIE

Pierwsza informacja o miejscowości Pomietów pochodzi z 1417 r., choć materiały archeologiczne i nazwy terenowe wskazują na jej wcześniejsze pochodzenie. Przypuszcza się, że wraz z lokacją wsi na początku XV w. mogła powstać pierwsza budowla kościelna. Natomiast powstanie obecnego pomietowskiego kościoła (który jest w ruinie) określa się na koniec XV w. i wiąże z datą 5 lutego 1491 r., kiedy to po rezygnacji Tomasza Teskendorpa plebanem został Marek Markel. Budowę byłej wieży – dzwonnicy datuje się na XVII w.

Po wojnie budynek kościelny znajdował się w dość dobrym stanie. Padł jednak ofiarą systemu komunistycznego. Na początku lat 50. XX w. przyjechała po niego brygada rozbiórkowa, która jeździła po Pomorzu i rozbierała kościoły. Pozostałe elementy konstrukcyjne stopniowo ulegały dalszej degradacji, aż do całkowitej ruiny. Kościół dotychczas nie został odbudowany. Nabożeństwa odbywają się w miejscowej świetlicy, która okresowo służy za kaplicę filialną Kościoła parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Dolicach.

Omawiana świątynia w Pomietowie wzniesiona została na planie prostokąta z kamieni polnych, ułożonych w nieregularne warstwy. Cegły użyto do opracowania otworów drzwiowych i okiennych. Okna o łukach odcinkowych, dwuuskokowe, lekko rozglifione do wewnątrz. W północnej części ściany zachodniej znajdują się pozostałości wtórnego (niegdyś renesansowego z ok. 1700 r.) portalu o łuku odcinkowym, flankowanego profilowanymi lizenami, zwieńczonymi sterczynami w formie obelisku (podobnie jak portal południowy w kościele w Lipce). W ścianie tej widoczne są ślady przemurowania lica. Od strony zachodniej przylegała do kościoła niska, szkieletowa, szalowana deskami dzwonnica z ok. 1697 r.

Wnętrze kościoła posiadało piękne renesansowe wyposażenie. Obrazuje to zachowana dokumentacja fotograficzna. Pierwszy widok obejmuje: rzeźbioną ambonę z bramką z 1601 r., ławki i obrazy funeralne. Na drugim zdjęciu widnieje ambona. Dokumentacja rysunkowa przedstawia belki stropowe i cztery renesansowe intarsje z motywami floralnymi i herbami.

Dzwon dla tego kościoła odlał Jost van Westen ze Stargardu na zlecenie braci von Bröcker (Procker) w 1566 r. Inskrypcje na dzwonach van Westena były niezwykle oszczędne i informowały głównie o roku odlania instrumentu i nazwisku mistrza. Stopniowo jednak widoczne były nowe tendencje w konstytuowaniu napisu. Pojawiały się nazwiska miejscowej elity (fundatorów?): szlachty, pastorów, członków rady kościelnej oraz sołtysów. M.in. na pomietowskim instrumencie widniało również imię dzwonu Hossanna. A oto pełny opis instrumentu:
hossanna . ick . hethe. iost van westen . anno .m ccccc . lxvi . dominus . procker . yochim . procker . gebroder . tho . pumptho .
Tłumaczenie: Nazywam się Hossanna. Odlał mnie mistrz Jost van Westen w roku 1566, na zlecenie Panów Procker [von Bröcker] Jochima Procker [von Bröcker] braci na Pomietowie.

Zachowany opis dzwonu wskazuje na piękny fryz, identyczny z tym, jaki posiadał (nie istniejący obecnie) dzwon w Dolicach, pochodzący z 1568 r.

Instrument ten w okresie 1941-1943 r. został przewieziony do Hamburga. Po 1945 r. przekazano go do Landeskirchenamt w Hanowerze.

aktualizowano: 2013-12-14

Parafia pw. Chrystusa Króla
w Dolicach

ul. Kolejowa 2, 73-115 Dolice
Kancelaria czynna:
Poniedziałek, Środa i Sobota 1830 - 1900
Tel:+48 915701432
2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Fundusz
remontowo - budowlany:

Konto:
Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy
w Pyrzycach Oddział w Dolicach
57 9387 1026 2604 9403 2000 0010

CARITAS

Konto:
Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy
w Pyrzycach Oddział w Dolicach
80 9387 1026 2606 2864 2000 0020

 

Msze święte

Dolice Niedziela 800, 1100, 1800
Poniedziałek-Sobota 1800
Sądów Niedziela 1215
Czwartek 1700
Ziemomyśl Niedziela 930
Piątek 1700
Pomietów Niedziela 930
DPS Wtorek 900, Sobota 930

 

projektowanie stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne